31. августа 2015. - Обавештења

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештење поштованим колегама из ШУ

Желимо да Вас информишемо, и молимо Вас да Ви информишете школе о плановима за праћење уноса информација у инфомрмациони систем и механизмима за обавештавање школа и јавности.

До другог септембра се уносе нова слободна радна места и непотпуне норме (изузетно и технолошки вишкови ако већ нису унешени) за школску 2015/16 ту .

Од трећег септембра 2015. те године се попуњавају слободна радна места ( тако да се за последње стање потреба уѕима среда 2 септембар, а за први дан у којем се врши трансфер технолошких вишкова и запослених са непуном нормом од школе до школе приказује 4. септембар).

Редослед при преуѕимању технолошког вишка :

1. Школа од које је преузет радник, овом раднику смањује проценат у којем је техношки вишак, а онда, у року од једног дана, овог радника на слободно радно место у истом проценту уноси школа која га преузима.

2. За случај непуних норми не треба ништа да ради школа из које је радник, само школа у којој запослени допуњује норму треба да га упише на слободно радно место.

Јавно доступне информације  –  Константно обавештавање јавности о свим подацима који се скупљају кроз информациони систем се врши на порталу  :   http://opendata.mpn.gov.rs/

Информације значајне за испуњавање Посебног колективног уговора за запослене у ОШ и СШ и домовима ученика се објаљују на веб сајту :

http://www.mpn.gov.rs/component/conent/category/185-norma

Због еликог интересовања јавности данас ћемо објавити и упоредни преглед слободних радних места и радних места на одређено, по школи.  http://skole.mpn.gov.rs/mestanaodredjeno