10. јануара 2014. - Саопштења

МИНИСТРИМА ОД СИНДИКАТА

Министру просвете, науке и технолошког развоја, Томиславу Јовановићу
Министру финансија, Лазару Крстићу

Поштовани,

Уредба Владе РС о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава је добар основ да се, макар на две године, заустави даље непотребно запошљавање нових радника у просвети и поред великих вишкова и наставника без пуне норме часова.
Међутим, Уредбом нису прецизирани неки детаљи који су специфични у образовном систему, па Вам сугеришемо, да начелницима школских управа и директорима установа, упутите посебан допис, у коме бисте им указали на следеће:

1. Да се ургентно ( јер се до 5.фебруара 2014. године подносе захтеви за нова радна места) формирају листе запослених, који су радни однос засновали на непуно радно време. Са ове листе би се без конкурса преузимали
запослени, ако на листама технолошких вишкова нема одговарајућег лица, а не да се, као до сада, запошљавају нова лица. Томе у прилог иде и став Комисије за тумачење ПКУ од 6.децембра 2013. године, које директора установа обавезује да без конкурса тим лицима допуне норму у складу са одредбама члана 5. став 4.
ПКУ. Ово је и економски оправдано, јер око 30.000 наставника нема пун фонд часова, а плаћају им се порези и доприноси. Увођењем нових лица у систем је беспотребно и додатно оптерећује буџет РС;

2. На места директора установа, којима у првом мандату мирује радни однос, треба забранити пријем нових лица. Ово стога, што у систему има запослених којима треба допунити норму, а не одмах примати нова лица, која су потпуно заштићена четири године, примају пуну зараду и не рангирају се при утврђивању вишкова
запослених. И ово је пример непотребног одлива средстава и пријема нових људи у систем и поред великих вишкова;

3. Годишње у редовну пензију одлази 2.500-3.000 запослених, а како је преко 75% њих наставно особље, овим мерама би се у наредне две године број запослених могао смањити за најмање четири хиљаде и број запослених са непунон нормом за преко 10.000. То би релаксирало буџет за просвету за преко 3,5 милијарди динара годишње, што би, у овако тешкој економској ситуацији, омогућило поправљање материјалног положаја запослених у образовању и враћање односа зарада између I и VII степена стручности на 1:3.