14. фебруара 2015. - Саопштења

Нема прекида штрајка

МИШЉЕЊЕ И ЗАХТЕВ УСШБ – а и АПРГП – а
О КОЛЕКТИВНОМ УГОВОРУ И СПОРАЗУМУ

Колективни уговор је знатно повољнији од претходног по следећим тачкама :
1. преузимања са листе технолошких вишкова,
2. отпремнине при одласку у пензију
3. додавањем јубиларне награде за 35 година стажа,
4. члан 6. би морао да обавеже директора школе да допуни норму запосленом колеги до пуног фонда када се за то створе услови.
Споразум у већем броју чланова даје наду за побољшање материјалног и професионалног положаја запослених.
Споран је члан 2 који се тиче исплате помоћи до висине плате запослених, није јасно дефинисан и склон је злоупотреби од стране Министарства просвете, односно Владе РС. Захтев УСШБ – а је да се испалта помоћи јасно дефинише, односно, да се друга страна обавеже да неће бити мања од ¾ плате сваког запосленог. Такође и члан 3 којим није прецизирано, када би се примењивао Закон о платним разредима запослених у јавном сектору.
Дакле, споразум је неприхватљив и не треба га потписивати до испуњења наших захтева.

УНИЈА СИНДИКАТА ШКОЛА БЕОГРАДА И
АСОЦИЈАЦИЈА ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА ПАНЧЕВА