12. новембра 2014. - Саопштења

Протест – ШТРАЈК

ЗАШТО МОРАМО ДА ШТРАЈКУЈЕМО!?
На састанку репрезентативних синдиката са министрима делатности јавних служби (просвета, здравство, социјална заштита, култура…), одржаног 7. новембра 2014. године у Влади РС, главна тема разговора био је Закон о платама на бази платних разреда, а успут се разговарало и о смањењу зарада у јавном сектору и минулом раду.
Министарка државне управе и локалне самоуправе Кори Удовички је нагласила да је ЦИЉ доношења Закона контрола трошења средстава, запошљавање у јавном сектору и отклањање великих диспаритета у зарадама међу корисницима буџетских средстава.
Министарка Кори Уводички је акценат ставила на следеће активности:
1. Да ће Закон важити за све јавне службе, а не само за поједине делатности, као што је било у првој варијанти;
2. Закон се неће односити на јавна предузећа, чак ни она која држава субвенционише;
3. Закон ће бити донет до пролећа 2015. године, а његова примена почеће највероватније за две године.
На ово је оштро реаговао председник УСПРС Драган Матијевић, који је указао присутнима да је циљ оправдан, а да су понуђена решења потпуно погрешна и бесмислена.
Прво, контролисаће се јавне службе које су већ под потпуном контролом и у којима и нема диспаритета у зарадама, јер су у том сектору плате хронично ниске;
Друго, ван контроле ће остати јавна предузећа ( Нис, ЕПС, Телеком…), у којима на све стране цури, у којима су зараде знатно више него у јавном сектору и у односу на које је требало отклонити диспаритете у висини зарада. Ван контроле остаје систем који ствара губитке, а које држава покрива из буџетских средстава, којима се додељују субвенције и дају гаранције за подигнуте кредите, и због којих у буџету нема средстава за пристојне плате запослених у јавном сектору ?!;
Треће, јавна предузећа ће бити у још повољнијој позицији и диспаритети у зарадама ће се повећати, јер ће се њима умањити само основне зараде, а не и регрес и топли оброк. У јавном службама нема регреса и топлог оброка, па ће бити умањена целокупна зарада.
Из свега наведеног, јасно је да је министарка Кори Удовички на погрешном колосеку и да држава нема ни визију ни решења за проблем са платама корисника буџета.
ДРЖАВА ИПАК ПРАВИ ИЗУЗЕТКЕ
На састанку смо сазнали да је држава у смањењу зарада корисницима буџета већ направила изузетак према полицијским службеницима, којима ће бити умањена основица, али ће им бити повећани коефицијенти ?! Сваки коментар је сувишан…
На састанку смо такође сазнали да је и Међународна организација рада, поводом умањења зарада по основу минулог рада заузела став, да минули рад није захвалност послодавца, већ награда запосленима за радно искуство и њихов допринос развоју друштвено-економског система у који су инвестирали део својих зарада кроз порезе и доприносе.
Као и претходни, састанак у Влади РС је било пуко губљење времена, а једини закључак је да држава и даље штити оне који имају, а узима од оних који немају.
ЕТО ЗАТО ШТРАЈКУЈЕМО !
Текст преузет од синдиката УСПРС ВОЈВОДИНЕ.