5. октобра 2018. - Саопштења

Саопштење (привремени прекид штрајка)

„Влада Републике Србије потврдила је данас договор између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и репрезентативних синдиката просветних радника у вези са реформом платног система у том сектору чиме ће се запослени у просвети изједначити са осталим корисницима републичког буџета, за којима су годинама заостајали“.

На јучерашњем састанку у Министарству просвете, науке и технолошког развоја коме су присуствовали Младен Шарчевић, министар просвете, Бранко Ружић, министар државне управе и локалне самоуправе, Јелена Танасковић, државни секретар министарства финансија, као и представници репрезентативних синдиката просвете, договорено је:

  • 14 % повећања зарада за носиоце делатности у просвети;
  • У наредних 30 месеци контролног аранжмана са Међународним монетарним фондом у вези са реформом платног система повећање зарада у просвети треба да достигне око 36 %;
  • У деветој групи – првом платном разреду налази се 37500 наших колега;
  • Хитна измена и допуне Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника, као и Правилника о избору одељењских старешина;
  • Пребацивање библиотекара, стручних сарадника и секретара у више групе и разреде;
  • Наставак разговора о генеричким занимањима;

Главни одбор Уније синдиката просветних радника Србије је донео одлуку да се штрајк привремено прекине, али настави праћење договора са Владом Републике Србије.

У Београду, 5.октобра 2018.

С поштовањем,
Председник Уније СПРС
Јасна Јанковић

Изворни документ: Saopstenje, 5.10.2018.