6. јула 2018. - Саопштења

Саопштење са састанка

На захтев Уније синдиката просветних радника Србије, у Министарству просвете, науке и технолошког развоја у Београду, данас, 5. јула 2018. одржан је састанак делегације УСПРС са представницима Министарства. Теме разговора су биле недавне измене правилника о финансирању установа, плаћање часова ваннаставних и слободних активности у наредној школској години, као и стручно упутство o формирању одељења у школској 2018/2019. години. Делегацију УСПРС су чинили Добривоје Марјановић, Владимир Аџић и Стеван Јурић, док су Министарство представљали Весна Недељковић, помоћник министра за предшколско и основно образовање и васпитање и саветници министра, Милош Благојевић и Александар Пајић.

Делегација УСПРС је представницима министарства уложила протест због тога што поново нисмо учествовали у изради правилника и изложила примедбе на делове Правилника који се тичу запостављања улоге школских библиотекара, као и смањење броја домара/ложача. Дате су примедбе и на положај административних радника, брисање одредбе за уношење података у „Доситеј“ и слично. Предочили смо шта се све може десити по питању безбедности ученика и запослених, грејања и одржавања објеката, ако не дође до хитних исправки правилника о финансирању. Пројекција УСПРС, на основу прикупљених података из школских синдиката, да би применом измењених правилника од 1. септембра 2018. године, 1000 (хиљаду) домара/ложача, административних радника и других запослених ван наставе могло остати без посла.

По питању плаћања ваннаставних и слободних активности, Министарство је дало обећање да ће и ове године примењивати праксу да ће се часови наведених активности и у следећој години плаћати само оним наставницима којима недостаје часова до пуног радног времена, а неће се плаћати онима који имају пуно радно време.

Остаје нам да видимо колико ће Министарству просвете требати времена да схвате штетност ових измена правилника, а у међувремену да покушамо да синдикалним начинима заштитимо наше колеге које остају без посла. Колико ћемо у томе успети, зависи од нас самих.

У Београду, 5. јула 2018. године

ИНФО УСПРС

Извор: УСПРС