9. јануара 2015. - Вести

Отворено писмо министру

Министру просвете, науке и технолошког развоја
Срђану Вербићу
Поштовани,
Својим дописом број 611-00-4/2014-01/138 од 31.децембра 2014. године,
учинили сте нецивилизован гест. У време када сте озлојеђеним и деградираним
просветним радницима могли, бар из пристојности да пожелите срећне празнике, упутили
сте претње новим умањењем зарада. Велики број директора школа неће спровести Вашу
незакониту директиву, што значи да многи просветни радници неће примити други део
зарада за децембар.
Када се већ позивате на члан 14. Закона о штрајку, подсећамо Вас да Ви
перманентно кршите члан 15. истог Закона и то сталним притиском и претњама да се
штрајк прекине. Можда мислите да се Закон може селективно примењивати?!
Просветни радници су после сваког споразума о прекиду штрајка прихватали
да надокнаде изгубљене наставне дане и часове, јер су свесни да се све оно што је
планирано Годишњим планом рада школе и наставним планом и програмом рада
наставника, мора реализовати. То су увек чинили, не зато што им је рекао министар, већ
зато што су одговорни људи који раде врло одговоран посао.
 Инсистирањем на незаконитим казнама, а не на извршавању обавеза из
Годишњег програма и наставног плана, Ви само показујете да нисте свесни шта чините и
да Вам је интерес ученика, иза кога се стално сакривате, последња брига.
Очекујемо да повучете горе поменути допис и наставите преговоре о нашим
захтевима, како бисмо што пре окончали штрајк, на шта Вас такође обавезује Закон о
штрајку.